Üdvözöljük a ROVIGA p.t. videóportál oldalán

Ez a videóportál az alább feltüntetett projekt alapján jött létre.

A projekt célja, hogy videó prezentációk segítségével tájékoztassa a nagyközönséget.

Názov projektu / Projekt cím:
Spoločné hodnoty – Cezhraničný slovensko-maďarský mediálny projekt / Közös értékeink – Határon átnyúló Szlovák-Magyar médiaprojekt

Kód projektu / Projekt kód:
HUSK/0901/2.5.2/0165

Prioritná os / Prioritás:
Környezet- és természetvédelem, elérhetőség

Oblasť podpory / Beavatkozás:
Információtechnológiai fejlesztések

Opatrenie / Intézkedés:
Közösségi hozzáférési programok, média, információ áramlása

Začiatok projektu / Projekt kezdete:
2011.4.1

Koniec projektu / Projekt lezárása:
2012.6.30

Trvanie projektu / Projekt időtartama:
15 hó

Pozícia v projekte / Projektben betöltendő pozíció:
Main Cross-Border Partner – Hlavný cezhraničný partner

Názov partnerov / Partnerek neve:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet – Lead Partner
- BodvaTel, s.r.o. – Main Cross-Border Partner
- Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – projekt partner
- REGIA-TV, s.r.o. – projekt partner
- ROVIGA – občianske združenie – projekt partner
- Zemplén TV Közhasznú Nonprofit Kft – projekt partner
- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft – projekt partner
- PvTv Nonprofit Kft – projekt partner
- Kazincbarcikai Diákönkormányzatok Egyesültete